Ekonomi
Giriş Tarihi : 07-04-2022 15:44   Güncelleme : 07-04-2022 15:44

PROJE BÜTÇESİNİN 100 KATI EKONOMİK FAYDA SAĞLAYAN PROJE HAYVANLAR OTA GÜĞÜMLER SÜTE DOYSUN

PROJE BÜTÇESİNİN 100 KATI EKONOMİK FAYDA SAĞLAYAN PROJE HAYVANLAR OTA GÜĞÜMLER SÜTE DOYSUN

PROJE BÜTÇESİNİN 100 KATI EKONOMİK FAYDA SAĞLAYAN PROJE HAYVANLAR OTA GÜĞÜMLER SÜTE DOYSUN

​Yem giderlerini düşürerek et ve süt verimini artıran silajlık soya ve mısır Tarım ve Orman Bakanlığı’nın %75 tohum hibe desteği ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi ile Çanakkaleli çiftçiler tarafından üretilmeye başlandı.  

Tarlanın yarısına soya ve diğer yarısına mısır ekilerek iki ürün birlikte karışık hasat edildi ve besleme değeri yüksek silaj elde edildi. 

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2018 yılında sadece 1 üretici ile 10 dekar alanda denemelerine başlanılan, 2019 yılında 3 ilçede 30 dekar ve 2020 yılında 11 ilçede 220 dekar alanda devam eden çalışmalarda başarı sağlandı.

Üreticilerin yoğun talepleri üzerine 2021 yılında çalışmalar İl Müdürlüğümüzce projelendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığınca %75 tohum hibesi ile desteklendi. Üretici katkısı dahil 500 bin ₺ bütçeye sahip proje Çanakkale’nin 10 ilçesinde 5310 dekar alanda 321 çiftçi ile yürütüldü.

Mısır silajına karışarak protein oranını artıran soya sayesinde işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyacı yine kendileri tarafında karşılandı. Böylece yem girdi maliyetleri azaldı ve süt verimlerinde artış gözlendi.

Bitkisel üretim açısından münavebeye imkan veren ayrıca yılda iki ürün alınmasına imkan sağlayan silajlık soya ve mısır yetiştirilerek her iki üründen de yüksek verim ve kalite elde edilmesi; gübre tasarrufu,  toprak ıslahı ve sürdürülebilir tarım açısından da önem arz etmektedir.  

Hayvansal Üretim açısından ise Soya, Mısırın düşük protein oranını artırarak hayvanlar için besleyici özelliği yüksek, daha kaliteli bir silaj elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Karışık soya-mısır silajının hayvanlara yedirilmesiyle, işletmeler kaba yem ihtiyacını kaliteli bir şekilde kendileri karşılayarak yem girdi maliyetlerini azaltmışlardır. Ayrıca süt verim ve kalitesi de gözle görülür şekilde artmıştır.

Büyükbaş hayvan başına %15-20 süt verim artışı (Holstein 3-5 kg) ile 25-28 kg olan süt verimleri 30-32 kg’lara çıkmıştır.

Protein ve yağ oranlarının %3,5 üzerine çıkması ile daha kaliteli süt üretimi sağlanırken, Büyükbaş hayvan başına da %40-50 kesif yem tasarrufu (10-12 kg yerine 6-7kg) sağlanmıştır.

Üreticinin 1 kg kesif yem maliyeti 4-5 ₺/kg. iken, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen projede soya ve mısır karışık silajının üreticiye maliyeti 35 krş./kg’dır.

375 bin ₺ Tarım ve Orman Bakanlığı, 125 bin ₺ çiftçi katkısı olmak üzere toplam 500 bin ₺ bütçesi olan projeden Üreticilere sağlanacak ekonomik fayda proje bütçesinin tam 100 katı olan 50 milyon ₺’dir. Projeden elde edilen silajın sadece satılması ile elde edilebilecek gelir 21 milyon 250 bin ₺’dir. Bu rakam dahi proje kaynağının 42,5 katına tekabül etmektedir.

Hem bitkisel hem de hayvansal açıdan büyük faydaları olan “Hayvanlar Ota Güğümler Süte Doysun Silajlık Soya Mısır Yetiştiriciliği” Projesi üreticiler tarafından kabul görerek büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve projenin devamı için talep oluşmuştur. Projenin 2022 yılında da devam etmesi durumunda silajlık soya mısır ile kaliteli silaj üretimi ilimizde hızlı bir şekilde yaygınlaşacak, Hayvanlar Ota Güğümler Süte doymaya devam edecektir.