Eğitim
Giriş Tarihi : 23-11-2021 23:40   Güncelleme : 23-11-2021 23:40

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Paneli Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Paneli Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Paneli Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOMÜKAM), Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği
ile gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Paneli, ÇOMÜ Troia
Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Panel öncesinde ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde günün anısına
fidan dikimi yapıldı.

Panele, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale
Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili
Birten Sarıbaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, ÇOMÜ KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin
Kanten,  KADEM Çanakkale Şube Başkanı
Aynur Tuna Yavaş’ın yanı sıra dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri
dinleyici olarak katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından
başlayan panel, Devlet Konservatuvarı öğrencileri İrem Yalçıner, Nuh Alparslan
Yıldırım, Orkun Özeken tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle devam
etti. 

Panel açılışında, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele kapsamında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu izlendi.

Dr. Pelin
Kanten, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında merkez çalışmalarını
aktardı. Prof. Dr. Pelin Kanten kadın cinayetlerini önlemek ve kadına yönelik
şiddeti önlemek adına mücadele ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadına yönelik şiddet düzeylerinin artması ve giderek yaygınlaşması
dünyada ve ülkemizde kamu, sivil toplum, üniversiteler, meslek örgütleri, medya
ve özel sektör kuruluşları gibi toplumun tüm kesimlerinin kararlılıkla
mücadelesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede kadına yönelik şiddeti ortadan
kaldırmaya yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeye çalışılmış; aynı
zamanda farkındalığı artırmaya ve şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan
kadınlarımızı korumaya yönelik hizmetler sunulmaya başlanmıştır. Ülkemizde de
özellikle, 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile yasal altyapının
güçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmış ve şiddetle mücadele üst seviyeye
taşınmıştır.

“Kadına Yönelik Şiddet Suçtur, Kabul Edilemez”

Her gün, dünyanın herhangi bir ülkesinde adını bilmediğimiz
birçok kadın şiddet görerek, hayatını kaybetmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun kadına yönelik her türlü
şiddet suçtur ve bu suç kabul edilemez. Kadınlarımızın korkusuzca ve umutla
geleceğe yürüyebilmesi için tüm tarafların ortak çabası ile kadına yönelik
şiddetle samimiyetle mücadele edilmesi ve şiddetin durdurulması gerekmektedir.

Bu duygu ve temennilerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, kayıplarımıza üzüldüğümüz ancak geleceğe
ilişkin umudumuzu yitirmediğimiz bir toplumun inşası noktasında farkındalık oluşturmasını
temenni ediyoruz.”

Prof. Dr. Pelin Kanten konuşmasını ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kadına yönelik şiddetin derhal son bulması
adına çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.” diyerek sonlandırdı.

“Kadına Şiddet İnsan Hakları İhlalidir”

KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Yavaş ise kadına yönelik
şiddetin önlenmesine dair yapılan dernek çalışmaları hakkında
bilgilendirmelerde bulundu ve şunları aktardı:  

“Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet din,
dil, ırk, sınıf, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak
sorunu.

Bizim asıl gayemiz tek bir kadının dahi
haksızlığa uğramadığı şiddet görmediği güven içinde hayatını sürdürdüğü bir
dünya oluşturmak. Bu bağlamda ÇOMÜKAM ve işbirliği halinde olduğumuz kurumlara
bu etkinliklere vesile oldukları için teşekkür ediyorum”

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer
açılışta yaptığı konuşmada müdürlüğün çalışmalarına değindiği konuşmasını şöyle
sürdürdü:

“Bir toplumun uygarlık sonucunda gösterdiği gelişim kadına
verdiği değer ona duyduğu saygı ile bütünleşmiştir. Kadınların şiddetten uzak
sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri toplumumuzun güç kazanmasına
temsil etmektedir. Gelişmiş bir toplum için kadınların çeşitli alanlarda mevcut
olanaklardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri son derece önemlidir.”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise kadına yönelik şiddetin
çok köklü bir sorun olduğuna değinerek buna çözüm bulmak için gerek üniversite
gerekse ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bilgilendirici
ve bilinçlendirici etkinlikler yapacaklarını aktardı.

Prof Dr.

Sadece bizim ülkemizde değil dünyada da
büyük bir sorun haline gelen şiddetin önlenmesi gerekmektedir. Bu tüm insanlığı
ilgilendiren bir sorundur. İnsani değerlere sahip çıkarak, vicdani değerleri
unutmayarak bu sorunun giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda biz üniversite
olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda
sırasıyla; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü tarafından “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumların Rolü” konulu sunum,  KADEM Çanakkale İl Temsilciliği’nden Yürütme
Kurulu Üyesi Sn. Av. Meltem Eğin tarafından “6284 Sayılı Kanunun İncelenmesi” konulu
sunum, ÇOMÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Hanife Akgül tarafından “Aile İçi
Şiddetin Etkileri” konulu sunum, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Mura
tarafından “Kadına Yönelik Şiddetin Analizinde Sosyolojik Perspektifler” konulu
sunum ve Çanakkale İl Müftüğünden  Hüseyin Şahin tarafından “Kadına Saygı:
İslam’ın Kristalleri” konulu sunum gerçekleştirildi.

 

.