Gündem
Giriş Tarihi : 17-02-2022 22:49   Güncelleme : 17-02-2022 22:49

Çanakkale Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı

Çanakkale Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı

Çanakkale Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çanakkale Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.canakkale.bel.tr internet adresinden temin  edilecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

   başvuru yapabileceklerdir.) 

4.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 27.04.2022 tarihinde belediyemizin web sayfası www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav 17.05.2022-18.05.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Lisans mezunları için 17.05.2022 günü saat 09:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav, saat 14:00′ da Çanakkale Belediye Spor Merkezinde uygulamalı sınav yapılacaktır. Önlisans mezunları için 18.05.2022 tarihinde saat 09:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav, saat 14:00′ da Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde uygulamalı sınav yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları: 

a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2. Uygulamalı sınav; 

7)SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c)Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız…

Çanakkale Belediye Başkanlığı

.