Ekonomi
Giriş Tarihi : 03-11-2021 01:44   Güncelleme : 03-11-2021 01:44

2021-2022 DÖNEMİ KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEĞİ PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

2021-2022 DÖNEMİ KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEĞİ PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

2021-2022 DÖNEMİ KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEĞİ PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

​27 Temmuz 2020 tarihli 2800 Saylı Cumhurbaşkanlığı
Kararı kapsamında 2021-2025 dönemini kapsayan “Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin
Karar” 2021 yılında uygulamaya konularak; kırsal alanda ekonomik ve sosyal
gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri
artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak
üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için proje
başvuruları (Tebliğ No: 2020/24 ve 2020/25) başlamıştır.

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULAR

1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

3) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

4) El sanatları ve katma değerli ürünler,

5) İpek böceği yetiştiriciliği,

6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

7) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı;

Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları “A İş Planı” ve “B İş Planı” olarak iki kısma ayrılmıştır.

-A İş Planı ile mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 300.000 TL’ye kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır.

-B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL, üst limiti 600.000 TL’dir.

– Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

-Başvurular 17.12.2021 tarihine kadar Bakanlık veri giriş sisteminden yapılacaktır.

Altyapı Uygulama Esasları ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler için Tıklayınız

Altyapı Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

Proje Başvurunuzu;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

Aile İşletmeciliği
Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Konusunda Başvuru
Yapılabilecek Makine Ekipman Listesi

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.

3- Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar.

4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

– Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL’dir.

– Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

-Başvurular 21.01.2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

EKONOMİK YATIRIMLAR

Uygulama Esasları ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

Proje Başvurunuzu;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.